Home / Eğitim Haberleri / Ebe Yardımcısının Görevleri ve Sorumlulukları

 

Ebe Yardımcısı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır.

Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte ebe yardımcısı alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Ebe Yardımcısı yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde Ebe ve Hemşirelik bölümleri için ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.

İSTİHDAM ALANLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

GÖREVLERİ

 1. Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.
 2. Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.
 3. Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.
 4. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
 5. Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.
 6. Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.
 7. Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.
 8. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.
 9. Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.
 10. Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
 11. Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
 12. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar