Home / Eğitim Haberleri / Sağlık Meslek Lisesini Bitirenlerin Alacağı Ünvanlar Değişti

 

219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”a eklenen geçici bir maddeyle, sağlık meslek liselerinin bazı programları kapatıldı. Kapatılan bölümlere yeni öğrenci kaydedilmeyecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Kanun, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda da bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak.

Yeni unvanlar

Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı unvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece  “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” ve “sağlık bakım teknisyeni” unvanı ile mezun olunabilecek.

Bu unvanlarla mezun olacakların görev tanımları şöyle:

**Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

**Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

** Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

Kapatılan bölümler ve kayıtlı öğrencilerin durumu

Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki tüm programları kapatıldı. Kapatılan programlara öğrenci kaydı yapılmayacak.

Sağlık meslek liselerinde halen kayıtlı bulunan öğrenciler, eğitimlerini kayıtlarının yapıldığı programlarda tamamlayacaklar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanabilecekler. Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından 18 Ocak 2014 tarihinden önce mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Ebelik unvanının kazanılması

Kanunda yapılan düzenlemeyle, ebelik unvanının nasıl kazanılacağı hüküm altına alındı.

Düzenlemeye göre, ebelik unvanı; Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere verilecek.